Print

Popup als Inspiratie-project

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft het project voor twee jaar, 2014 en 2015 binnen de regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie geselecteerd als Inspiratie-project. Dit betekent dat Alkmaar als landelijk voorbeeld dient en er aandacht wordt geschonken op hun webiste, nieuwsbrief, bijeenkomsten etc.